Studiestages in Burkina Faso.

Studiestages en vrijwilligerswerk in Burkina Faso.

Studiestages door Thiosane Travel in Burkina Faso is:

  • studeren met aandacht voor cultuur en je persoonlijke ontwikkeling.
  • het organiseren en ondersteunen van projecten op jouw vakgebied.
  • het overdragen van je kennis om anderen te helpen.
  • veilig en goed voorbereid op reis gaan.
  • stage doen bij een erkend leerbedrijf met deskundige en ervaren begeleiding

De studiereizen zijn bedoeld voor studenten die een stage plaats zoeken voor hun studie. Je wordt degelijk voorbereid op je studie in Burkina Faso en je krijgt betrouwbare begeleiders in een veilige omgeving. Je leert niet alleen door je werk en je studie, maar de meerwaarde in Burkina Faso is dat je jezelf op een bijzondere wijze ontwikkelt door je contacten en ervaringen met een compleet andere cultuur. In Burkina Faso wordt Frans gesproken, maar de ervaring heeft geleerd dat dat als een waardevolle toevoeging aan je ontwikkeling wordt ervaren. Thiosane Travel biedt cursussen aan om er voor te zorgen dat je snel voldoende Frans spreekt om je stage goed te kunnen volgen. Bovendien krijg je bij de meeste opleidingen extra studiepunten voor het leren van de taal.

Thiosane Travel hanteert als uitgangspunt voor het programma:
32 uur stage per week.
– 1e en 2e week: nog geen stages, acclimatiseren. kennismaking met woon- en werkomgeving, 20 uur Frans les per week.
Het is van belang dat je de basis van de taal Frans beheerst. Voor zover dat niet zo is, verzorgen we de eerste twee weken van je verblijf een cursus Frans waarmee je de taal voldoende beheerst om je werk goed genoeg te kunnen doen.

Er wordt samen met jou gezocht naar een stagerichting en –plaats die het best past bij jouw vak en aansluit bij jouw behoefte om zo te komen tot een optimale leerervaring.
Wij geven er de voorkeur aan om je op meerdere locaties binnen jouw vakgebied stage te laten doen voor een bredere ervaring.

Gedurende je hele verblijf in Burkina Faso is een begeleider van Thiosane Travel 24 uur per dag en 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Je kunt bij hem of haar altijd terecht voor vragen over je stage, je verblijf of iets anders.
Je stage wordt begeleid door een stagebegeleider op het werk. Je kunt bij deze persoon tijdens werkuren terecht voor vragen over je stage. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor een begeleider, mogelijk in Nederland die je kunt benaderen voor studiegerichte vragen en problemen.

Stages.

Je doet je stage in of bij de stad Bobo Dioulasso in Burkina Faso. De stageplaatsen die worden aangeboden zijn in:
– een ziekenhuis, verpleegkundige
– een apotheek, apotheker, apothekersassistent
– een kraamkliniek, kraamverpleegkundige
– een muziekschool, docent gitaar, docent piano, docent drum, docent zang, docent blokfluit
– een basisschool, onderwijzer

Daarnaast kunnen we een stageplaats voor je regelen in vrijwel iedere sector, dus laat het gerust weten als je iets anders zoekt.

Duur van de stage.

Je bepaalt in eerste instantie zelf de duur van je stage, maar wij adviseren de duur van minimaal 4 maanden. De eerste maand wordt normaal gesproken vooral besteed aan het leren van de taal, het kennen van het land, de bevolking en je werkplek. In de tweede en derde maand zal je meer aandacht kunnen hebben voor het vergroten van je vakkennis en een beter vervolg geven aan het uitwerken van projecten.

Projecten.
Wij stimuleren ook het bedenken en uitwerken van projecten die je alleen of met anderen kunt uitvoeren. Dit kan in veel gevallen verwerkt worden als onderdeel van je stage.
Burkina Faso behoort tot een van de armste landen ter wereld waar het vaak ontbreekt aan efficiëntie en de middelen. Door middel van projecten kun je dit oplossen. Denk hierbij aan een kliniek waar niet voldoende geneesmiddelen zijn of een muziekschool waar instrumenten ontbreken. Denk hierbij ook aan het introduceren van medische- of onderwijsmethoden die meer resultaten geven.
Een onderdeel van je project kan zijn om dit onder aandacht te brengen van particulieren en bedrijven in Nederland om zo financiële middelen of materialen te krijgen voor het uitvoeren van je project.